Lovslöjd

Välkomna till lovslöjd när skolan slutat i juni.

Passar dig som fyllt 7 år. Under ett par dagar slöjdar vi tillsammans.