Fadhel Mourali

I Tankar, Tillsammans

9 sep-18 nov på Hemlöjden i Skåne, Landskrona

Hur ser den kollektiva  minnesbilden av ett  okalt hantverksarv ut? Skiljer sig minnet från  familj till familj? Person till person? Hur informerar ett sådant arv den samtida självbilden av en landsbygdsort? Projektet ’I Tankar, Tillsammans’ har avsett att utforska dessa frågeställningar utifrån arvet kring Hedaredskorgen. Arbetet är fortsättningen på ett forskningsarbete kring identitet och tillhörighet. Fadhel Mourali har undersökt korgen som en kulturhistorisk artefakt — ett objekt som håller på diverse berättelser om hantverk, samhällsutveckling och livsöden.

Tillsammans med medlemmar i Hedaredsbyalag har Mourali utforskat byns kollektiva minnesbild kring korgen genom en serie intervjuer och samtal. Samtalen har rört sig mellan ämnen som industrialisering, urbanisering, klass, arv och framtidstro. Detta är också en personlig resa, då Mouralis gammelmorfar, Lennart Pettersson, var en hantverkare känd som ”den sista korgmakaren från Risa”.

I utställningen ’I Tankar, Tillsammans’ visas bildvävar skapta utifrån dialogen och utbytet av perspektiv som uppstått under arbetet med byalaget. Dessa alster presenteras tillsammans med Hedaredskorgar från familjen Petterssons egna samling.