Skånes hemslöjdsförbund

Skånes Hemslöjdsförbund är den samlade Hemslöjdsrörelsen i Skåne. I förbundet ingår sju lokalföreningar som du som är intresserad av slöjd och hantverk kan bli medlem i. I förbundet blir man alltså inte medlem som privatperson. Skånes Hemslöjdsförbund är också ägare av Hemslöjdsbutiken i Landskrona (Hemslöjden Skåne AB) samt arbetsgivare åt hemslöjdskonsulenterna. Konsulentverksamheten finansieras av Kultur Skåne med syfte att ta tillvara och utveckla slöjden i regionen. Kontor, verksamhetslokaler och butik finns i Landskrona men verksamhet bedrivs i hela länet.

Kontaktuppgifter till hemslöjdskonsulenterna:
Annhelen Olsson, verksamhetsledare 070-211 43 93
Åsa Stentoft, textil slöjd, kursverksamheten, hemslöjdens samlingar 070-910 46 66
Kalle Forss, hårdslöjd, barn och unga 070-269 99 85
Sofia Månsson, hård slöjd, kommunikation 070-918 80 77

Läs mer om förbundet, butiken och konsulenterna på vår hemsida: hemslojdeniskane.se

Nätbutik hittar du på hemslojdenskane.se

Välkommen. Vi gillar det du gör!

banners_hemsida_stiftelsenskanskhemslojd_610px

 

 

Relaterat ur Slöjdkalendern

Sy en brosch, med dräktens bröstduk som förebild

Till allmogens dräkt i Skåne hörde en rikt utsmyckad bröstduk att bära innanför livstycket. Med dem som förebild gör du en brosch, stor eller liten, som...

International Felting Conference

In May 2018, Skåne Hemslöjdsförbund (The Handicrafts Association of Scania) is hosting the Internaltional Feltmakers Association´s AGM (Annual...

Bli märkvärdig – märkning förr och nu

Redan på medeltiden märkte man sitt bohag med bomärke eller ägarmärke i form av kantiga tecken, cirklar eller en bokstav. Märkningen följde gården eller...

Waistcoat/Bolero with “Ecofur”

This class will be held in englishIn this workshop you will make a waistcoat/bolero out of Swedish wool, using carded wool in batts as a base and...

Traditional Wool Embroidery in Skåne

This class will be held in englishDuring this course, you will learn about the stitches and colours of the traditional wool embroidery from Skåne....