Ulrika Roslund Svensson – Apikultur

”Projektet tar avstamp i ett immateriellt kulturarv kring trädbiodling och stockkupetillverkning.
Kupan, såsom ett förkroppsligat förhållningssätt till djur och natur, är relevant utifrån samtidens stora frågor om
ekologisk hållbarhet.”

Ulrika Roslund Svensson