Etikett: mönstermagi

Gör en bok i trä!

Välkommen till Himmelsberga Museum på Öland! Under denna endagarskurs får du lära dig att tillverka din egen bok...

Ulrika Roslund Svensson – Apikultur

”Projektet tar avstamp i ett immateriellt kulturarv kring trädbiodling och stockkupetillverkning. Kupan, såsom ett förkroppsligat förhållningssätt till djur...