7 kg järn

”7 kg järn kan fylla ett rum eller rymmas i en mjölkförpackning.” En utställningen om järnets formbarhet och kärleken till smide. Utmaningen som vi gett till nio smeder är:
Vad kan man göra av 7 kg järn?

Nio – av en jury utvalda – smeder från Uppsala, Gävleborg och Dalarna, har fått en kubikdecimeter järn som väger ca 7 kg. Mellan april och juni 2018 har varje smed format järnstycket efter sin egen idé. Projektet vill visa på järnets unika egenskaper och hur dagens smeder tar sig an järnets formbarhet och utmaningar utifrån sin passion till smidet.

De nu färdiga smidesobjekten visas i utställningen 7 kg järn i Konsthallen på Gruvmuseet vid Falu Gruva. Utställningen visades på Upplandsmuseet vintern och våren 2018-2019

Besökaren kan känna på råmaterialet – järnkuben, möta de färdiga verken och följa processen från klump till konstverk via bild och film. En central del i projektet är att en filmare har dokumenterat och lyft fram smedernas passion. Filmen visas som en del av utställningen.

Utställningen 7 kg järn är ett samarbete mellan hemslöjdskonsulenterna på Stiftelsen Upplandsmuseet, Dalarnas hemslöjdsförbund och Region Gävleborg. Den är möjliggjord genom medel från Statens kulturråd, Nämnden för hemslöjdsfrågor och Region Uppsala. Samarbetsparter är också Sveriges Konstsmidesförening, Treard Event samt föreningen Våga smida.

Medverkande smeder: Erik Vargtand, Pär Alnaeus, Erica Galle, Silas Engström, Fredrik Thelin, Vesa Saarilainen, Carina Nolåkers, Susanne Bopparmarks, Malin Svensson

Filmen: Från och med den 3 april 2019 kan du se hela filmen ”järnsmide – passionen och kärleken”, som skapades till utställningen på Upplandsmuseets egna Youtubekanal: klicka här

Måndag – fredag: Stängt
Lördag – söndag: 10.00 – 15.00

Under jullovet är det öppet dagligen 10.00-16.00 mellan den 26 december 2019 och den 10 januari 2020. OBS: Undantagen är julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen då det är stängt.