Hemslöjden får expertroll och nytt uppdrag av Unesco

Unesco har utsett Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR) till en ackrediterad NGO, non governmental organization. SHR blir därmed en rådgivande expertorganisation till Unesco och svenska myndigheter i arbetet med tryggandet av det immateriella kulturarvet. – Vi är mycket stolta och glada idag. Detta är ett erkännande av vårt arbete och den stora kunskap och kompetens som finns inom den svenska hemslöjdsrörelsen, säger Lena Lundkvist, ordförande i SHR.

Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet antogs 2003 och Sverige ratificerade konventionen 2011. Exempel på kulturarv som uppmärksammas inom konventionen är olika former av hantverk, traditioner, musik och berättelser. Det immateriella kulturarvet är bortom nationsgränser, ständigt levande och i förändring.

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund är nu en av tre svenska organisationer som är ackrediterade av Unesco. Beslutet togs under Unescos generalförsamlings möte i Paris den 11-12 juni 2024.

SHR bildar tillsammans med sina 90 medlemsföreningar landet runt Hemslöjden. Det är en rörelse med ideella krafter, motsvarande 80–90 helårstjänster, som kontinuerligt arbetat med det immateriella kulturarvet i över 110 år. Genom kurser, slöjdträffar, utställningar, seminarier och olika projekt för vi kunskaper vidare och väcker intresse även hos barn och unga. I takt med att allt fler engagerar sig i frågor som rör hållbarhet, miljö och hälsa, ökar också intresset för slöjd. Hemslöjdsrörelsen är därför en viktig del av civilsamhället.

– Det är roligt att Unesco har sett det djupa kunnande som finns inom Hemslöjden i Sverige. Som ackrediterad NGO får SHR möjlighet att i en expertroll föra vidare denna kompetens på den internationella arenan,
säger Karin Stenson, t.f. generalsekreterare på Svenska Unescorådet.

Med än större auktoritet och kraft kan nu SHR verka rådgivande åt Svenska Unescorådet och Institutet för språk och folkminnen, Isof. I och med den expertroll som Unesco nu tilldelat SHR kommer arbetet att intensifieras, såväl nationellt som internationellt.

 Kontaktuppgifter:

Foto: Ellen Kraft

Maria Jacobsson
Verksamhetschef SHR
maria.jacobsson@hemslojden.org
0729-315784

Foto: Edith Backlund

Lena Lundkvist
Ordförande SHR
ordforande@hemslojden.org
0708-847703

Ytterligare information och länkar:

Read the english version of the press release here

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR, är en ideell organisation som i över 110 år arbetat med att visa värdet av det handgjorda skapandet. SHR har 90 medlemsföreningar runtom i landet och över 13 000 medlemmar som tillsammans bildar Hemslöjden. Genom att sprida information och kunskap bidrar vi till att slöjd och hantverk har en självklar plats i människor dagliga liv.

Svenska Unescorådet har i uppdrag att vara länken mellan Unesco och den svenska regeringen, och att ge råd till regeringen när det gäller Unescos verksamhet och informera om och sprida kunskap om Unesco i Sverige. Läs mer om konventionen här.

Institutet för språk och folkminnen, Isof, har i uppdrag från regeringen att samordna och utveckla Sveriges arbete med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet.

Ackrediterade NGO-organisationer i Sverige:

 Sagobygden, Berättarnätet Kronoberg

 Ålakustens kulturarvsförening

Material att ladda ner

Ladda ner pressmeddelandet som pdf här

Pressbilder: Klicka på respektive bild för att ladda ner en högupplöst version.

Kontakta annika.holmdahl@hemslojden.org vid frågor kring pressbilder. Vid publicering ska bildtext och fotograf anges.

Vänster: Rensning och sortering av råghalm för att fläta en halmhatt. Höger: Klyvning av furu långs årsringen för att ta fram material till en Hedaredskorg. Foto: Annika Holmdahl.

Hemslöjdens pressträff 13 juni 2024. Verksamhetschef Maria Jacobsson berättar om ackrediteringen, Helena Åberg och Anna-Karin Jobs Arnberg slöjdar. Foto: Ylva Sundgren

Hemslöjdens pressträff 13 juni 2024. Helena Åberg syr ihop ett svep med med rötter. Foto: Ylva Sundgren

Hemslöjdens pressträff 13 juni 2024. Anna-Karin Jobs Arnberg broderar påsöm. Foto: Ylva Sundgren

Hemslöjdens pressträff 13 juni 2024. Verksamhetschef Maria Jacobsson berättar om ackrediteringen, Helena Åberg och Anna-Karin Jobs Arnberg slöjdar. Foto: Ylva Sundgren

Hemslöjdens pressträff 13 juni 2024. Helena Åberg och Anna-Karin Jobs Arnberg slöjdar. Foto: Ylva Sundgren

Klyvning av furu långs årsringen för att ta fram material till en Hedaredskorg. Foto: Annika Holmdahl

Rensning och sortering av råghalm för att fläta en halmhatt. Foto: Annika Holmdahl

En halmstjärna slöjdas av råghalm. Foto: Annika Holmdahl

Stickning. Foto: Annika Holmdahl

Hemslöjdens H