9 slöjdtekniker har kommit in på listan över levande kulturarv!

Immateriellt kulturarv innefattar allt från mattraditioner, hantverk och umgängesformer till musik och dans. Förteckningen, som nu rymmer 82 kulturarv, sköts av myndigheten Institutet för språk och folkminnen (Isof).

Halländsk binge, bild: Halmstads Hemslöjdsförening

Torsdagen den 30 maj 2024 skrevs 13 nya kulturarv in på Sveriges förteckning över levande kulturarv. Inte mindre än nio av dem är slöjdtekniker!

Klicka på respektive slöjdteknik för att komma vidare till förteckningen där du kan läsa mer:

Knyppling såväl som korg och korgtraditioner har även fått egna avsnitt om specifika tekniker och lokala traditioner. Under 2024 kommer vi presentera respektive slöjdteknik på Instagram.

Information om förteckningen:

Sverige är ett av drygt 170 länder som har skrivit under Unescos konvention om tryggandet av världens immateriella kulturarv. Av detta följer bland annat att Sverige ska upprätta en nationell förteckning över sådana kulturarv.

– Vi arbetar för att lyfta fram alla slags levande kulturarv som finns i Sverige. Nu firar vi att förteckningen växer och att bilden av immateriell kultur breddas, säger Martin Sundin, generaldirektör på Isof.

Under en viss period varje år kan alla som vill lämna förslag till förteckningen genom ett formulär på levandekulturarv.se. Nästa period är den 15 september – 31 oktober 2024.