Hon är Hemslöjdens nya ordförande

Lena Lundkvist har varit reporter, programledare och del av Sveriges Televisions företagsledning. Nu blir hon ny styrelseordförande för Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund. Förbundsstämman valde ny ordförande och styrelse på förbundsstämman i Kalmar den 27 maj.

Leende Lena Lundkvist i röd sommarklänning.

Lena Lundkvist blir ny ordförande i styrelsen för Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

– Uppdraget i Hemslöjden närmar jag mig med stor ödmjukhet och respekt. Jag ser fram emot, att tillsammans med styrelsen, kansliet och aktiva medlemmar landet runt, få fortsätta att utveckla Hemslöjdens Riksförbund, säger Lena Lundkvist som valdes av förbundsstämman i Kalmar den 27 maj.

Lanserade Sveriges första digitala nyhetskanal

Lena Lundkvist bor i Nacka och har en gedigen bakgrund som journalist. Hon har varit reporter och programledare inom radio och tv, både lokalt, regionalt och nationellt. Lena har varit rikschef för Rapportredaktionen och var med och sjösatte Sveriges första digitala nyhetskanal – SVT24 – år 1999. Därefter erbjöds hon en plats i Sveriges Televisions företagsledning som stabschef.

Privat har Lena varit verksam i flera styrelser, däribland ”Gocken Jobs AB” och ”Leksands hemslöjdsvänner”. Tillsammans med de sistnämnda utgavs boken ”Hemslöjdare – möten med människor i arbete med sina hantverk” år 2017.

Så här svarar Lena Lundkvist på våra frågor i samband med att hon träder in i sin nya roll:

Varför ser du fram emot att axla ordföranderollen för Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund?

– Jag tror att hemslöjd kan spela en stor roll både för enskilda människor men faktiskt också för samhället i stort. Det är otvivelaktigt så att hemslöjd bidrar till välmående och hållbarhet men också till kreativitet, till kontakter och kunskapsöverföring mellan olika människor. Jag ser därför fram emot att, om möjligt, få vara en del i arbetet med att försöka stärka förutsättningarna för hemslöjden.

Vad är hemslöjd för dig?

– Det kan nog sammanfattas i ett ord; glädje! En stor glädje som uppstår tack vare den kreativitet och skapande som handens kraft kan ge upphov till, oavsett om det är eget mer enkelt eller andras professionella slöjdande. Men också en glädje i att det finns ett kulturarv som är otroligt rikt samtidigt som det utvecklas och dessutom på ett positivt sätt bidrar till ett hållbart samhälle.

Ny styrelse för Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

På Hemslöjdens förbundsstämma den 27 maj valdes följande personer in i styrelsen:

 • Ordförande: Lena Lundkvist
 • 1.e vice ordförande: Elisabeth Bjar
 • 2:e vice ordförande: Håkan Liby

Ordinarie ledamöter

 • Joanna Stridh
 • Elise Tullnär Nilsson
 • Anny Liivamaä
 • AnnaSara Perslow
 • Maria Eklind
 • Helena Åberg

Suppleanter:

 • Första suppleant: Lotta Ahlvar
 • Andra suppleant: Anne-Marie Lindén
 • Tredje suppleant: Emma Andersson