Stipendium för stor utställning om lin!

Rydals Museum tog nyligen emot Greta Johanssons linstipendium. Muséet fick 20 000 kronor för sitt utställningsprojekt "Lin on me" som öppnar sommaren 2023.

Rydals Museum tog nyligen emot Greta Johanssons linstipendium. Muséet fick 20 000 kronor för sitt utställningsprojekt ”Lin on me” som öppnar sommaren 2023. En väsentlig del av utställningen handlar om Hemslöjdens nordiska projekt 1 KVM LIN, som snart påbörjar sin fjärde säsong.

Linstipendiet är ett av flera hemslöjdsstipendier som förvaltas av Hemslöjdens riksförbund. Den 24 november tog Hillevi Skoglund, länshemslöjdskonsulent VGR emot diplomet å muséets vägnar, ur Prins Carl Philips hand och fick möjlighet att berätta mer om utställningen.

Hillevi Skoglund berättar om utställningen "Lin on me" för Prins Carl Philip under Hemslöjdens stipendieutdelning 2022.

Länshemslöjdskonsulent VGR Hillevi Skoglund berättar om utställningen ”Lin on me” för Prins Carl Philip under Hemslöjdens stipendieutdelning 2022.

Om Greta Johanssons linfond

Stipendiet delas ut till person, förening eller organisation som verkar inom linområdet. Stipendiet kan sökas av person, förening eller organisation och dessa kan också föreslå lämplig stipendiat. Stipendiets jury kan också utse en stipendiat.

Juryns motivering:

”Rydals museum tilldelas 20 000 kr för utställningsprojektet ”Lin on me” sommaren 2023. Stipendiet ska användas för att sammanställa och formge den del i utställningen som sammanfattar det nationella projektet ”1 kvm lin”.”

Läs mer om ”Lin on me” på Marks Kommuns hemsida.

Läs mer om Hemslöjdens stipendier

Prins Carl Philip delade ut Hemslöjdens stipendier

Nyhetsarkiv om Hemslöjdens stipendier

Vill du söka stipendium i slöjd? Läs och ansök