Alicia Sivertsson får stipendium

Alicia Sivertsson tilldelas 20 000 kr ur Bo Hammarskjölds fond för att fortsätta sin utbildning och avlägga gesällbrev inom broderi.

”Jag har både provat på och fördjupat mig i de flesta material och tekniker som kommit i mina händers väg och jag tycker att allting är roligt!” Så säger Alicia Sivertsson som tilldelas Bo Hammarskjölds stipendium på 20 000 kr för att fortsätta sin utbildning och avlägga gesällbrev inom broderi.

Alicia Sivertsson från Gustavsberg varvar studier och arbetslivserfarenheter och vill nu ytterligare utveckla sitt hantverkskunnande och sitt formspråk. Här presenterar hon sig själv i en liten film.

 

Steglits broderad av Alicia Sivertsson

Steglits broderad av Alicia Sivertsson

Om Bo Hammarskjölds fond 2022

Enligt stadgarna ska stipendiet utdelas till inom hemslöjden verksam person, företrädesvis yngre, för studier som kan vara till gagn för hemslöjden i Sverige.

Juryns motivering:

”Alicia Sivertsson tilldelas 20 000 kr för att fortsätta sin utbildning och avlägga gesällbrev inom broderi. Alicia varvar studier och arbetslivserfarenheter och vill nu ytterligare utveckla sitt hantverkskunnande och sitt formspråk. Med en bakgrund inom bild-och verkstadspedagogik vill hon låta stipendiet möjliggöra tre års heltidsstudier vid HV Skola för att vid utbildningsperiodens slut avlägga gesällprov i broderi.”

Alicia Sivertsson med sybåge.

Hemslöjdens stipendiat Alicia Sivertsson fotograferad av Anderas Fagerström

Följ Alicia Sivertsson på Instagram

Läs mer om Hemslöjdens stipendier

Prins Carl Philip delade ut Hemslöjdens stipendier

Nyhetsarkiv om Hemslöjdens stipendier

Vill du söka stipendium i slöjd? Läs och ansök