Svensk ull slängs i onödan!

Om fler hade möjlighet att välja svensk ull skulle det bidra till en mer hållbar textilproduktion, starkare djurlagstiftning, biologisk mångfald och en levande landsbygd. Men trots stort intresse har det länge varit svårt att göra rätt val. Nu ändrar vi på det.

Förvånat får tittar in i kameran.

PRESSMEDDELANDE – 

Den 6 september bildades Arena Svensk Ull – ekonomisk förening, en ny nationell organisation med målet att öka användningen av svensk ull. En historisk händelse som samlar företag och organisationer från hela branschen med intresse i den svenska ullen.

I föreningen finns redan alla led representerade; lammproducenter, fårklippare, ullinsamlingsstationer, industri, spinnerier, ullförsäljare, hemslöjd, rådgivning och utbildning.

Uppslutningen har varit stor och redan nu har 16 företag och organisationer ansökt om och beviljats medlemskap, däribland Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, eller ”Hemslöjden” som vi även kallar oss.

Hemslöjden har arbetat med ull och ullfrågor sedan starten 1912. Inom Hemslöjden finns både kunskapen om teknikerna och om själva materialet.

– Det är väldigt roligt att Arena Svensk Ull nu äntligen är på plats. Hemslöjden har mycket som vi ser fram emot att bidra med genom vårt stora nätverk av föreningar, hemslöjdskonsulenter och butiker, men också genom våra rikstäckande kanaler för kunskapsspridning, säger Maria Jacobsson, verksamhetschef på Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

Målet med den nya organisationen är att stärka samverkan för svensk ull i alla led och man kommer bland annat arbeta för en fungerade logistik och bidra till lösningar för att möjliggöra insamling, klassificering och försäljning av svensk ull.

Styrelsen som valdes på stämman har en bred förankring inom hela sektorn.

Till ordförande i den nya organisationen valdes Christian Lundell, vd på Nordiska Textilakademin, Borås.

Styrelsen Arena Svensk Ull

Ordförande: Christian Lundell, vd på Nordiska Textilakademin, Borås.
Kassör: Mats Pettersson, lammproducent och vd på Hushållningssällskapen Gotland
Sekreterare: Maria Jacobsson, verksamhetschef Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
Gudrun Haglund-Eriksson, lammproducent i Närkesberg och ordförande i Svenska Fåravelsförbundet
Hans Bulthuis, egenföretagare på Ullkontoret Gotland
Roger Bush egenföretagare Wålstedts Ullspinneri, Dalafloda, ordförande förening Ullvilja
Håkan Johansson, Svenska Fårklipparförbundet
Rebecca Josefsson, produktingenjör på Woolpower AB, Östersund

För frågor om Arena Svensk Ull, kontakta verksamhetschef Maria Jacobsson