Titta igen – Korgseminarium på Hälsinglands museum

Nu kan du titta på inspelningen av seminariet "Korgen lyfter – Hur för vi vidare traditionell korgkunskap?" som genomfördes på Hälsinglands museum iden 11 maj 2022. Ta del av föreläsningar där hantverkare berättar om projekt och metoder som tillfört ny kunskap och återupptäckt äldre kunskap om material, tradition och teknik.

korgmakare

Korgen lyfter – Hur för vi vidare traditionell korgkunskap?

Välkommen till en dag om inspiration och erfarenhetsutbyten kring korgar och korghantverk. Om hur kunskapen om att tillverka korgar ska kunna bevaras och utvecklas. Föreläsare och hantverkare berättar om projekt och metoder som tillfört ny kunskap och återupptäckt äldre kunskap om material, tradition och teknik.

Seminariet anordnas av Hälsinglands museum, Hemslöjden, projektet Korgen lyfter, Region Gävleborg, Dalarnas hemslöjdsförbund och Studieförbundet Vuxenskolan. Projektet Korgen lyfter drivs av Skånes hemslöjdsförbund och Sörmlands museum med stöd från Nämnden för hemslöjdsfrågor och Riksantikvarieämbetet.

Du kan se inspelningen fram till den 31 maj. På grund av upphovsrättsliga skäl har visst innehåll klippts bort. 

 

 

PROGRAMPUNKTER OCH HÅLLTIDER

Gunilla Stenberg, museichef Hälsinglands museum, hälsar välkommen

5:10 Korgen lyfter – ett projekt om att lyfta korgkunskap och korgar | Sofia Månsson och Helena Åberg

Sofia Månsson är länshemslöjdskonsulent vid Skånes hemslöjdsförbund och Helena Åberg är projektledare på Sörmlands museum.

Korgen har följt människan i flera tusen år och finns över hela jorden. I Sverige har vi en rik och varierad korgtradition men allt färre behärskar kunskapen att tillverka korgar. Genom projektet vill vi belysa detta, sprida kunskap om korg och inspirera fler att använda och tillverka korgar. Det finns viktig kunskap kvar att ta vara på. Hur kan vi föra med oss korgen in i framtiden?

43:33 Korgstämma i Järvsö, genomförande och möten med korgmakare i 25 år | Anna-Carin Åsbrink

Anna-Carin kom 1980 ut med boken »Målade korgar« med Hilding Mickelsson. Sedan dess har hennes stora intresse varit korgar och möten med de korgmakare som visat många olika tekniker på Korgstämman i Järvsö under 25 år.

1:08:01 Stillskäppan från Bjursås i Dalarna | Fredrik Eriksson

Fredrik är länshemslöjdskonsulent i Dalarna. Han kommer att tala om hur arbetet med att bevara en korg- tradition och ett immateriellt kulturarv kan ta lång tid och gå i arv från en hemslöjdskonsulent till en annan och hur arbetet hela tiden kan föras en liten bit framåt, för att sedan ligga vilande tills en ny generation hoppar på och tar det hela vidare.

1:32:13 Knutkorgar – i Hedesunda som i Ostkarparterna, en etnologisk undersökning | Göran Andersson

Göran är utbildad möbelsnickare och slöjdlärare. Han har arbetat som slöjdare och lärare, bland annat
på Västerbergs folkhögskola. Göran har studerat knutkorgar ur ett etnologiskt perspektiv och utifrån den kunskapen lärt sig hur korgarna tillverkats traditionellt. Kunskapen har han förmedlat vidare genom kurser till sina elever på Västerbergs folkhögskola.

2:14:11 Norska korgtraditioner | Hege Iren Aasdal

Hege är utbildad korgmakare och är nu stipendiat på Norsk Handverksinstitutt från 2020 till 2023. Hon är speciellt intresserad av traditionella korgar gjorda i lokala material och hon fördjupar sig nu i de korgtekniker som traditionellt gjorts i Norge och Norden. Många av de traditionella korgteknikerna är gjorda i spräckta (splitta) material och det är detta hon har fokus på under stipendietiden.

2:46:46 Avslut och sammanfattning