Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds stämma 2021

Lördagen den 29 maj genomfördes SHR:s förbundsstämma. Förbundsstämman genomförs vartannat år och i år fick den på grund av Coronapandemin genomföras digitalt. Drygt 50 ombud från olika delar av landet deltog i stämman och behandlade utöver årsredovisningar för 2019 och 2020, ett antal motioner samt beslutade bland annat om verksamhetsinriktningen för 2022-2023.

Kollage

Till riksförbundets styrelse utsågs:

 • Förbundsordförande: Kent Johansson, Färjestaden
 • Förste vice ordförande: Elisabeth Bjar, Stockholm
 • Andre vice ordförande: Håkan Liby, Uppsala (nyval till denna post)

Ledamöter:

 • Eva Byström, Sundbyberg
 • Eva- Karin Torhem Arnell, Hyssna
 • Helena Åberg, Stigtomta (nyval)
 • Joanna Stridh, Rättvik (nyval)
 • Anny Liivamäe, Nyköping
 • Elise Tullnär Nilsson, Jokkmokk

Ersättare:

 • Maria Eklind, Vaggeryd
 • Lotta Ahlvar, Stockholm
 • Ulrika Bos Kerttu, Luleå

”Hemslöjden har en särskild betydelse, det har vi sett flera exempel på inte minst det senaste året. Hemslöjden utgår från lokala förutsättningar och ger möjligheter för alla, oavsett ekonomiska, sociala och geografiska förhållanden att själv skapa och forma sin miljö.”

Kent Johansson, förbundsordförande