Alla blir så himla glada av att slöjda!

Under vintern har Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund kartlagt vilken verksamhet som medlemsföreningarna erbjuder barn och unga. Drygt 50 föreningar - på lokal, läns- och riksnivå - har intervjuats och resultatet har sammanställts i rapporten Alla blir så himla glada av att slöjda!

barn på slöjdade käpphästar

Kartläggningen har genomförts av Anny Liivamäe under perioden november 2020 – mars 2021 och det är också hon som skrivit denna rapport. Anny Liivamäe har bland annat jobbat som hemslöjdskonsulent för barn och unga i Sörmland och jobbar nu på Almgren sidenväveri & museum som hantverkspedagog. Anny sitter även i riksförbundets styrelse.

Kartläggningen visar bland annat att:

  • Två tredjedelar av de deltagande föreningarna erbjuder verksamhet för barn och unga.
  • Det är vanligast att föreningarna erbjuder aktiviteter på barnens fritid och då ofta på loven.
  • Föreningarna erbjuder framförallt verksamhet för barn i åldern 7-14 år.
  • Studieförbund, bibliotek och länsmuseum är vanliga samarbetspartners.
  • I stort sett ingen förening kräver medlemskap för barn och unga för att de ska kunna delta i verksamheten.
  • Kostnaden för barn- och ungdomsaktiviteterna i föreningarna är olika, men generellt väldigt låga. Prova-på och drop-in i samarbete med andra, samt mycket av lovverksamheten, är gratis.
  • Utöver att anordna egna aktiviteter arbetar både hemslöjdskonsulenter och föreningar med att nätverka och t.ex. få in slöjd och Slöjdklubben på kulturskolan. Idag är det bara 10 % av kommunerna som erbjuder slöjd som ämneskurs inom kulturskolan.

Exempel på verksamheter

Lysekils hemslöjdsförening Stangen hade under 2020 aktiviteter närapå varje månad för unga vuxna från 20 år med funktionsvariationer. Verksamheten anordnades i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i deras lokaler. Bland annat har de broderat budskap och gjort fågelholkar.

Orsa slöjdlag har ett stipendium för elever i åk 9. Det delas ut till två elever varje år och stipendiet innebär att eleven tillsammans med en kompis får välja att gå en kurs gratis ur föreningens kursverksamhet.

Lerums hemslöjdsförening har något de kallar för kulturarvsdagar som riktar sig till skolan och som man också tar betalt för. Det är en verksamhet de arbetat med i minst 15 år. De brukar ta emot 3–4 skolklasser i åk 6 och 7 under året. Eleverna får då arbeta halva dagen med ull (karda, spinna och tova). Den andra halvan av dagen får de tälja, ofta krympbrukar. Ca 7 ideella handledare är med varje gång för att få verksamheten att fungera.

Kartläggningen syftade också till att ta reda på vilket stöd som föreningarna har behov av från riksförbundet. Så rapporten innehåller därför också ett antal förslag och rekommendationer till vidare arbete. Dessa ska nu riksförbundets styrelse – och förbundsstämman – ta ställning till.

Här kan du läsa hela rapporten ”Alla blir så himla glada av att slöjda!”

Vill du diskutera innehållet i rapporten? Kontakta Maria Jacobsson.