Vikten av slöjd i skolan och vikten av att mäta rätt saker

​Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (Hemslöjden) har bland annat som syfte att ”verka för hög standard på utbildning samt arbeta för att kunskaper om material, tekniker och funktioner inom hemslöjd, slöjd och hantverk hålls levande”. Därför har Hemslöjden valt att lämna ett remissyttrande över betygsutredningens betänkande Bygga, bedöma, betygssätta - betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper, 2020:43.

Hemslöjden fokuserar i sitt remissyttrande på de delar av utredningen som handlar om betygsinflation och olikvärdig betygssättning och på hur elevernas kunskap och inlärning i de estetiska och praktiska ämnena mäts idag.

– Vi vill med vårt remissyttrande säkerställa att Utbildningsdepartementet erkänner slöjd, och andra estetiska och praktiska ämnen, som viktiga kunskapsämnen, säger Maria Jacobsson, verksamhetschef för Hemslöjdens riksförbund. Det är också viktigt att kunskaper i dessa ämnen mäts på ett relevant sätt.

Här kan man läsa Hemslöjdens remissyttrande i sin helhet och ​här finns betygsutredningens betänkande.