Stipendiat Ylva Hägg

Ylva Hägg, studerande på Sätergläntan i Insjön, får 20 000 kr från Bo Hammarskjölds fond för att fördjupa sina kunskaper inom smide och användningen av återbrukat järn. Läs Ylvas presentation av sig själv och sitt slöjdande här.

Stipendiat Ylva Hägg

Jag är en lekfull slöjdare och smed som går tredje året på Sätergläntans smidesinriktning. Tidigare har jag även gått två år på Sätergläntans träinriktning. Jag arbetar med traditionella tekniker och gillar att leka med materialet och att utnyttja dess möjligheter, både i smidet och slöjden. När jag smider arbetar jag mycket med att få det hårda järnet att se mjukt och välkomnande ut och att det ska få liv. Inom slöjden arbetar jag gärna i krokvuxet material och låter trädets krokar och böjar inspirera och ta del i utformningen av föremålet.

Jag kommer att använda stipendiet för materialkostnader för koks, järn och stål under mitt tredje år på smidesinriktningen samt till kostnader för gesällprov, vilket jag kommer att avlägga vid årets slut. Under detta tredje år kommer jag att fördjupa mina kunskaper och fortsätta att utveckla mitt formspråk där jag leker med järnet och ger det liv.

Juryns motivering:

Smide av Ylva Hägg

Smide av Ylva Hägg.

Ylva Hägg tilldelas 20 000 kr för att genom studier på Sätergläntan fördjupa sina kunskaper inom smidesområdet samt avlägga gesällprov.Ylva arbetar med järnet och lyckas med sitt personliga formspråk forma det till något helt unik. I sitt arbete använder hon bland annat återbrukat järn från skroten.