Stipendiat Sixten Anna Johansson

Sixten Anna Johansson, studerande på Sätergläntan i Insjön, får 10 000 kr från Bo Hammarskjölds fond för att fördjupa sina kunskaper kring träslaget alm. Läs Sixten Annas presentation av sig själv och sitt slöjdande här.

Sixten Anna Johansson

Jag är en nyfiken person som gillar att testa olika slöjdtekniker men jobbar främst i trä. Jag gillar att slöjd är meditativt, hållbart och påtagligt rättframt. Stipendiet kommer jag använda till kostnader i samband med att jag hämtar, slöjdar och sedan gör en utställning runt alm. Mitt mål är att testa många olika tekniker för att lära mig mer om hur almen vill bearbetas och vad den inte vill veta av.

Slöjdalster av Sixten Anna Johansson

Slöjdalster av Sixten Anna Johansson.

Flera andra av vännerna på Sätergläntans träslöjdslinje kommer också slöjda mycket i alm och tillsammans kommer vi att ordna en utställning sommaren 2021 med fokus på slöjdens och almens mångsidighet.

Juryns motivering:

Anna Johansson tilldelas 10 000 kr för att få möjlighet att fördjupa sina kunskaper om träslaget alm. Anna vill göra en utställning med slöjdade föremål av just alm under sin utbildning på Sätergläntans träutbildning. Hon vill med olika hantverks- och slöjdtekniker visa träets olika karaktär och egenskaper.

Följ Sixten Anna på Instagram!

Slöjdalster av Sixten Anna Johansson

Slöjdalster av Sixten Anna Johansson