Stipendiat Maria Lindberg

Maria Lindberg, studerande på Sätergläntan i Insjön, får 10 000 kr från Carl Lamberths stiftelse för att kunna gå en masterclass inom träsvarvning hos mästerslöjdaren Glenn Lucas på Irland. Maria får också 10 000 kr från Sätergläntans Vänners fond för att avlägga gesällprov inom slöjdaryrket Trä. Här presenterar sig Maria och berättar om sitt slöjdande.

Maria Lindberg

Maria Lindberg

Jag heter Maria Lindberg och studerar mitt tredje år på Sätergläntan. Jag älskar slöjd och trähantverk i allmänhet och skärsvarvning i synnerhet. Jag arbetar i flera slöjdtekniker och gör allt från att tälja rockhuvuden, svarva alla möjliga föremål mellan himmel och jord, till att tillverka möbler.

Stol av Maria Lindberg

Pinnstol av Maria Lindberg.

Jag värnar om det immateriella kulturarvet och arbetar för att bidra till bevarandet av svarvningen. Därmed strävar jag konstant efter utveckling av min egen handaskicklighet. Jag arbetar för att både vara en kulturbärare av tekniken samt öka dess fortlevnad genom att jobba med att utveckla svarvningen på ett sätt som lyfter in den i vår samtid. Jag tycker om att integrera svarvning på flera axlar i mitt arbete och därmed skapa ämnen i svarven som inte är runda utan har tydliga sidor.

Jag kommer använda Carl Lamberth stipendiet till att finansiera en resa till Irland där jag ska gå en veckolång masterclass med Glenn Lucas, som är en framstående svarvare. Glenn har livnärt sig på sin svarvning i flera decennier och att få lära av honom kommer öka min kunskapsbank, min handaskicklighet och min förståelse för svarvningen ytterligare. Så jag är väldigt tacksam för att ha blivit tilldelad Carl Lamberths stipendium.

Stipendiet från Sätergläntans vänner kommer jag att använda till att finansiera kostnaderna i samband med mitt gesällarbete, samt köpa en slipmaskin för att kunna ta hand om mina verktyg på ett effektivt sätt när jag slutar skolan och startar mitt företag. Jag är otroligt tacksam över att bli tilldelad Sätergläntans vänners stipendium och det hjälper mig mycket på vägen mot att bygga upp mitt företag när jag avslutat mina studier.

Tusen tack!

Följ Maria på Instagram

Svarvade askar av Maria Lindberg

Svarvade askar av Maria Lindberg, mottagare av Carl Lamberts stipendium 2020.

Juryns motivering:

Maria Lindberg tilldelas Sätergläntans Vänner stipendium på 10 000 kronor för att få möjlighet att ansöka om att avlägga gesällbrev i Slöjdyrket – Trä och för att kunna etablera företag för både produktion och undervisning/kurser.Maria har drivet, viljan, kompetensen och kärleken för hantverket och drömmer om att få arbeta med sin passion, skärsvarvningen, och därmed även bevara det fantastiska kulturarv, skärsvarvning, som till stor del är på väg att gå förlorat.

Maria Lindberg tilldelas 10 000 kr från Carl Lamberths stiftelse för att få möjlighet att resa till mästerslöjdaren Glenn Lucas på Irland och gå en fem dagars masterclass. Maria vill öka sin förståelse, kunskap och handaskicklighet inom svarvområdet. Hon värnar om det immateriella kulturarvet och vill lyfta in det traditionella i vår samtid på ett sätt som kan gynna teknikens överlevnad.