Stipendiat Karl Hallberg

Kerstin Andersson Åhlins stipendium går ej att söka utan en jury utser vem som ska bli stipendiat. I år blev det slöjdaren, pedagogen och konstnären Karl Hallberg som fick motta stipendiet. Här berättar Karl om sig själv och sitt slöjdande.

Karl Hallberg med slöjdtrukk

Karl Hallberg

Jag är slöjdare, pedagog och konstnär, och arbetar med material av olika slag, jag har en Mfa i Metallgestaltning på HDK och gick folkligt smide en gång på Sätergläntan. Jag trivs bäst med att arbeta med kroppen och att lära mig tekniker och hur saker fungerar. Under de senaste tio åren har jag arbetat pedagogiskt på olika sätt, just nu är jag deltidslärare på Metallgestaltning på HDK- Valand och kör Slöjdtrukk på kvällar och helger.

Karl Hallbergs yxa

Karl Hallberg, mottagare av Kerstin Andersson Åhlins stipendium 2020.

Jag slöjdar allt möjligt för husbehov och när jag demonstrerar eller bygger verktyg till slöjdtrukken. Jag har längst utbildning inom smidet men jobbar gärna i trä och textil, jag är ganska rastlös och har provat många olika tekniker och material och det är väldigt användbart när jag är ute med trukken, sist täljde vi krokar, vävde band, gjorde pallar och knöt ett vasstak. Med slöjdens tekniker i ryggen ser man många möjligheter med de material man har.

Stipendiet ska jag använda till lite verktyg. Tack!

Följ Karl Hallberg på Instagram!

Juryns motivering:

Karl Hallberg tilldelas Kerstin Andersson Åhlins stipendium 2020 på 10 000 kr för sitt frugala förhållningssätt till slöjden och görandet.
Han få stipendiet för sin magnifika idé om en slöjdverkstad på hjul. En slöjdverkstad som är tillgänglig för dem som har behov av och vill slöjda.
Varje kommun borde ha minst en Sloydtrukk!