Slöjden ger kunskap för livet!

- Vi är glada över att kultur- och demokratiminister Amanda Lind har tackat ja till att medverka i ett samtal om hemslöjdens relevans i samtiden och om vikten av slöjd i skolan, säger Maria Jacobsson, verksamhetschef för Hemslöjden.

Kulturminister Amanda Lind

 

Maria Jacobsson, verksamhetschef för Hemslöjden, Carola Gunnarsson, ordförande i Västmanlands läns hemslöjdsförbund, samt Amanda Lind, demokrati- och kulturminister.

Lördagen den 5 september är det Hemslöjdens dag – en kreativ folkfest som hyllar kraften i det handgjorda. Hemslöjdens dag arrangeras av Hemslöjden, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, tillsammans med medlemsföreningar och medlemmar som firar på olika sätt runt om i landet.

Riksförbundet arrangerar ett digitalt program under dagen som inleds med ett kulturpolitiskt samtal om slöjd mellan kultur- och demokratiminister Amanda Lind och Carola Gunnarsson, ordförande i Västmanlands läns hemslöjdsförbund. Hemslöjdens nya verksamhetschef Maria Jacobsson håller i samtalet.

Vi är glada över att kultur- och demokratiminister Amanda Lind har tackat ja till att medverka i ett samtal om hemslöjdens relevans i samtiden och om vikten av slöjd i skolan, säger Maria Jacobsson.

Utöver samtalet med kultur- och demokratiministern erbjuder Hemslöjdens riksförbund även ett antal föreläsningar på årets övergripande tema mönster och symboler som går att ta del av via hemsidan.