Hemslöjdens stipendier – Ansökningstiden öppnar nu

I år delar vi ut 145 000 kronor! Ansökan öppen 15 augusti - 15 september.

Stipendiaterna 2019 i ett kollage.

Förra årets stipendiater.

​Varje år delar Hemslöjden ut stipendier till slöjdare, formgivare och andra sökanden.  Nedanstående stipendier delas ut i år. Ansökan är öppen 15 augusti till 15 september. Läs mer om stipendierna och ansök här!

Märtha Gahns stiftelse – 30 000 kr

Stipendiet ska användas för utbildning och delas ut till textilkonstnärer som har intresse för och som ägnar sig åt sakrala uppgifter inom textilkonsten. Utdelning kan även ske till fritt arbetande textilkonstnärer.

Bo Hammarskjölds stiftelse – 50 000 kr

Stipendiet delas ut till någon inom hemslöjden verksam person, företrädesvis yngre, för studier som kan vara till gagn för hemslöjden i Sverige.

Carl Lamberths stiftelse – 10 000 kr

Medel ur Carl Lamberths stiftelse delas ut till formgivare som anlitas av hemslöjdsföreningar anslutna till SHR, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, för studieresor företrädesvis utomlands

Ingeborg Strömbergs stiftelse – 10 000 kr

Medel ur Ingeborg Strömbergs stiftelse delas ut till en yngre slöjdare som vill ta vara på och utveckla slöjden och öka sin yrkesskicklighet. Stipendiet ska användas till utbildning i Sverige

Greta Johanssons linfond – 15 000 kr

Stipendiet delas ut till person, förening eller organisation som verkar inom linområdet. Stipendiet kan sökas av person, förening eller organisation och dessa kan också föreslå lämplig stipendiat. Stipendiets jury kan också utse en stipendiat. Ansökan ska vara i form av en PDF (text och bilder på max 20 MB).

Sätergläntans Vänner – 20 000 kr

Sätergläntans Vänners stipendium delas ut till studerande på Sätergläntan. Stipendiet kan sökas av enskild person, föreslås av extern person eller utses av stipendiets nämnd. Ansökan ska vara i form av en PDF (text och bilder på max 20 MB).

Kerstin Andersson Åhlins slöjdarstipendium – 10 000 kr

Stipendiet delas ut till en ung slöjdare som arbetar i en frugal anda, det vill säga utifrån ett resurssnålt och utvecklande samtidsperspektiv av slöjdens funktioner, material och tekniker. Stipendiet går inte att söka utan stipendiaten utses av en jury.

Lokala stipendier

Förutom riksförbundets stipendier finns även medel att söka hos Hemslöjdens lokala föreningar. Kontakta dem för mer information. Du hittar alla föreningar här!

 

Läs mer och stipendierna och ansök här!

 

För mer information:

Hemslöjdens förbundskansli

Agneta Carlson

Telefon: 08-54 54 94 52

E-post: info@hemslojden.org