Maria Jacobsson ny verksamhetschef för SHR

”Vi är mycket glada för denna rekrytering. Maria har en intressant yrkesbakgrund och värdefulla erfarenheter från områden som knyter an till hemslöjdsrörelsen på så väl central som regional och lokal nivå. Vi kommer att få stor glädje av hennes gedigna kunskaper”, säger SHR:s ordförande Kent Johansson.

Foto av Maria Jacobsson

Maria Jacobsson har utsetts till ny verksamhetschef för Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR) och VD för Hemslöjd Media AB.

Maria Jacobsson är för närvarande anställd vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som kulturexpert och arbetar med folkbiblioteks- och folkbildningsfrågor med fokus på intressebevakning, verksamhetsutveckling, stöd och rådgivning för SKR:s medlemmar. Hon har tidigare arbetat med kulturfrågor på regional och kommunal nivå. På det personliga planet har Maria god kännedom om hemslöjdens verksamhet och syften.

Så här kommenterar Maria Jacobsson själv sitt nya jobb:
Med en mamma och mormor som vävt till Hemslöjden är jag både stolt och glad över att ha fått förtroendet att leda denna organisation. Här finns erfarenhet och kunskap hos såväl enskilda medlemmar, som i föreningarna och på kansliet. Och det ska bli så spännande att få fortsätta arbetet att visa på slöjden och hantverkets roll – i samtiden och framtiden.

Maria Jacobsson tillträder tjänsten som verksamhetschef i slutet av sommaren.