Alla hjärtans slöjd!

14 februari är det Alla Hjärtans Dag! Mönster och symboler är tema för Hemslöjdens arbete under 2020 och vilken symbol är mer förknippad med hemslöjdens mönster än hjärtat?

Hjärta i trä mot brun bakgrund.

Broderade, stickade, vävda, smidda och täljda – börjar du titta ser du dem överallt. Här kommer några korta fakta om denna känslornas symbol.

Hjärtat – Korta fakta

  • Hjärtat är den symbol som används mest i alla länder.
  • De äldsta exemplen på hjärtformer är femtusen år gamla.
  • Symboliken härstammar från en slags jättefänkål som ansågs kunna hindra oönskade graviditeter.
  • På 1400-talet dök hjärtsymbolen upp på spelkort och spreds sedan snabbt över världen.

Läs mer om hjärtats historia på tidningen Hemslöjds hemsida!

 

Fullt av hjärtan i Hemslöjdens Samlingar!

Vi har valt ut ett par föremål ur Hemslöjdens samlingar med hjärtat som motiv! Du hittar dem här på Digitalt Museum!

Hemslöjdens samlingar består av 45 000 unika hemslöjdsföremål. En fjärdedel har digitaliserats och finns på Digitalt museum där du även hittar 60 samlingar från olika museer och hembygdsföreningar.