Tack avgående verksamhetschef Åse Berglund!

Hemslöjden riktar ett varmt tack till Åse Berglund för två år som verksamhetschef! Snart är det dags för nya spännande utmaningar inom kultur, vetenskap och humaniora, men först svarar hon på några frågor!

Åse Berglund lutad mot vit bokhylla.

Hur har din syn på hemslöjd förändrats under din tid som verksamhetschef?

– Synen på hemslöjd som begrepp har inte förändrats men kanske breddats. För mig är hemslöjd, slöjd, hantverk, form och design en och samma familj. Det som tillkommit är nog snarast vetskapen om all kunskap som finns ute i våra föreningar. Det intressanta i vår verksamhet är bredden från ”görande” till professionella utövare.

Vad ska du göra nu?

– Jag ska återgå till mitt bolag Projektbyrån Berglund & Co och arbeta med projekt inom kultur, vetenskap och humaniora.

Vad har varit roligast under de här två åren?

– Bredden, och att möta alla entusiaster ute i landet. Det är otroligt upplyftande att se vad som pågår i föreningarna och försöka se hur och med vad vi kan stärka dem i sitt arbete. Att arbeta i samverkan med Nämnden för Hemslöjdsfrågor har också varit en positiv del.

Vad har varit mest utmanande?

– Att implementera nya inriktningar och att öppna upp för nya samarbeten. Som idé är det enkelt men i praktiken kräver det långsiktighet.

Har du några tips till den som tar över dina skor?

– Prioritera besök hos länsföreningarna och ge dem verktyg och stöd i sitt arbete. Det är där utvecklingen sker.