Garvare välkomnas till Hemslöjden!

Nu börjar Hemslöjden administrera gesäll- och mästarbrev för garvaryrket och blir därmed branschorganisation för hantverksgarvarna.

Lotta Nelson Rahme garvar ett fiskskinn. Infälld bild på Aja Pettersson.

Lotta Nelson Rahme garvar ett fiskskinn i sin verkstad. Foto: Håkan Olsen. Infälld bild på Aja Pettersson.

Gesäll- och mästarbrev är internationella yrkesbevis på hantverksskicklighet. Hemslöjden bedömer prov inom flera hantverksyrken och nu välkomnas alltså garvarna in i gemenskapen!

– Det känns fantastiskt kul att Hemslöjden får representera hantverksgarvarna, som länge befunnit sig i ett slags ingenmansland, säger Agneta Carlson som ansvarar för gesäll- och mästarbrev på Hemslöjdens Riksförbundskansli, vi hoppas att de ska trivas hos oss och att vi får in många ansökningar framöver.

Intervju med Aja Pettersson och Lotta Nelson Rahme

Aja Pettersson och Lotta Rahme har varit drivande i vad som kan ses som hantverksgarvarnas frigörelseprocess från garvningsindustrin, vars användning av krom och kemiska tillsatser står i skarp kontrast till hantverksgarvningens naturnära tillverkningsprocess.

Med egna provbestämmelser och egen branschorganisation har de tagit ett rejält steg i rätt riktning.

Så här svarar de på Hemslöjdens frågor!

Hur fastnade ni för garvandet och hur har intresset utvecklats?

Lotta: Jag gick en kurs på Bäckedals Folkhögskola i Forntida Teknik, våren 1982. Vi hade två veckor med skinngarvning och jag beredde 4 renskinn med päls. Det väckte min nyfikenhet och jag började resa runt för att hitta kvinnor som ännu behärskade de traditionella garvningsteknikerna. Jag har haft förmånen att få arbeta med och lära mig av Inuiter, Nordamerikanska ursprungsfolk, Samer och Ainukvinnor. Mitt stora mål har sedan dess varit att själv lära mig teknikerna för att kunna föra dom vidare.

Aja: För mig började det också på Bäckedals folkhögskola med inspirerande lärare. Varje skinn är unikt och sätten att ta dem tillvara är många. Att garva ett skinn är som att möta dess väsen och förvandla det för nytta och nöje. Att hitta gamla recept eller möta människor som vill dela sin kunskap gör att möjligheterna att utvecklas är oändliga. Nyfikenhet är en stark drivkraft.

Vad skulle ni säga är era signum som garvare?

Aja: Delad kunskap är dubbel kunskap!

Lotta: Kunskapsförmedlare, säger jag.

Vad betyder det för garvaryrkets status att det nu är möjligt att ansöka om gesäll- och mästarbrev?

Lotta: I en tid då allt fler inser att det finns ett värde i ekologiskt nedbrytbara produkter tillverkade i närområdet, är förhoppningen att fler ska vilja utbilda sig till garvare. Jag tror att möjligheten att ta ett gesäll- och mästarbrev kommer att höja yrkets status.

Aja: Det finns många duktiga garvare som nu kan ta gesällbrev och mästarbrev, ett bevis på kunskap. Det är min förhoppning att i det stora miljöomställningsarbetet vi står inför ska den traditionella skinngarvningen kunna bidra för en bättre miljö och framtid. Traditionella garvningssätt kan ta hand om alla skinn för både behov och begär.

Hur ser ni på hantverksgarvaryrkets framtid?

Aja: I det globala omställningsarbetet med mindre transporter, produktion av hållbarare och lokalproducerade material kommer alla kunniga gesäller och mästare att vara eftertraktade.

Lotta: Jag ser ett allt större intresse för de ekologiska garvningsteknikerna och är själv med i ett stort EU-projekt med målet att få igång ett ekologiskt fiskskinngarveri. Mina kurser har deltagare från hela världen och mina böcker om traditionell garvning efterfrågas allt mer.

Vad har ni för förväntningar på Hemslöjden som branschorganisation?

Lotta: Jag förväntar mig att vi ska jobba tillsammans för att bevara de gamla teknikerna och i framtiden kunna validera nya gesäller och mästare i garvaryrket.

Aja: Att ni fortsätter att utveckla vikten av traditionell miljövänlig kunskap i ny och gammal tappning för en hållbarare framtid. Material, teknik och design för samtid och framtid.

Gesällbrev i garvaryrket

Gesällbrev kan sökas av den som har minst 4000 timmars dokumenterad utbildning eller erfarenhet i yrket. Sista ansökningsdag för att ansöka om gesällprov är 1 februari eller 1 september. Utöver ett godkänt prov krävs stor teoretisk och praktisk kunskap inom området. Därefter är det Sveriges Hantverksråd som utfärdar själva brevet.

Mästarbrev i garvaryrket

Mästarbrev kräver minst 10 000 timmar inom yrket, vilket motsvarar cirka sex års dokumenterad utbildning och/eller arbete inom yrket. Du ska också ha genomgått Sveriges Hantverksråds Mästarutbildning.

Länkar

Läs mer om gesäll- och mästarbrev här

Kontaktperson:

Agneta Carlson

Hemslöjdens förbundskansli

Telefon: 08-54 54 94 52

E-post: agneta.carlson@hemslojden.org