Nu öppnar ansökan till Hemslöjdens stipendier

I år delar vi ut 235 000 kronor! Ansökan öppen 15 augusti - 15 september.

Nils-Johan Labba fick Barbro Wingstrands stora stipendium på 100 000 kronor 2018. Foto: 

Hemslöjdens stipendier – totalt 235 000 kronor!

​Varje år delar Hemslöjden ut stipendier till slöjdare, formgivare och andra sökanden.  De här stipendierna delas ut i år!  Sex av dem går att söka och två använder jury för att utse vinnare. Ansökan är öppen 15 augusti till 15 september. Läs mer och ansök här!

Märtha Gahns stiftelse

Stipendiet delas ut till textilkonstnärer som har intresse för, och som ägnar sig åt, sakrala uppgifter inom textilkonsten. Utdelning kan även ske till fritt arbetande textilkonstnärer. Stipendiet ska användas för utbildning. Totalt delas 20 000 kronor ut.

Bo Hammarskjölds stiftelse

Stipendiet delas ut till någon, inom hemslöjden, verksam person företrädesvis yngre, för studier som kan vara till gagn för hemslöjden i Sverige. Totalt delas 50 000 kronor ut.

Carl Lamberths stiftelse

Medel ur Carl Lamberths stiftelse delas ut till formgivare som anlitas av hemslöjdsföreningar anslutna till Hemslöjden, för studieresor företrädesvis utomlands. Totalt delas 10 000 kronor ut.

Ingeborg Strömbergs stiftelse

Medel ur Ingeborg Strömbergs stiftelse delas ut till en yngre slöjdare som vill ta vara på och utveckla slöjden och öka sin yrkesskicklighet. Stipendiet ska användas till utbildning i Sverige. Totalt delas 10 000 kronor ut.

Greta Johanssons linfond

Medel ur Greta Johanssons linfond delas ut till person, förening eller organisation som verkar inom linområdet. Stipendiet kan sökas av person, förening eller organisation och dessa kan också föreslå lämplig stipendiat. Totalt delas 15 000 kronor ut.

Sätergläntans Vänner

Sätergläntans Vänner delar ut 20 000 kronor till studerande på Sätergläntan.

Barbro Wingstrands stipendium

Stipendiet på 100 000 kronor delas ut till slöjdare, hantverkare och konsthantverkare som ägnat mycket tid och möda åt det immateriella kulturarvet och som sprider kunskap om gamla hantverkstekniker. Barbro Wingstrands stipendium går inte att söka, stipendiaten utses av en jury.

Kerstin Andersson Åhlins slöjdarstipendium

Stipendiet på 10 000 kronor delas ut till en ung slöjdare som arbetar i en frugal anda, det vill säga utifrån ett resurssnålt och utvecklande samtidsperspektiv av slöjdens funktioner, material och tekniker. Stipendiet går inte att söka utan stipendiaten utses av en jury.

Lokala stipendier

Förutom riksförbundets stipendier finns även medel att söka hos Hemslöjdens lokala föreningar. Kontakta dem för mer information. Du hittar alla föreningar här!

Läs mer och ansök här!

För mer information:

Hemslöjdens förbundskansli

Agneta Carlson

Telefon: 08-54 54 94 52

E-post: info@hemslojden.org