Zickermans studiesamling – Flätade fransar

Vi fortsätter att digitalisera Zickermans studiesamling! Nu har ytterligare 495 bilder med flätade fransar lagts till på Digitalt Museum.

Närbild på flätade fransar med emblemet HMD och daterad 1848.

”Här är flätade fransar i långa rader. Runda, zick-zackiga, blommiga, rutiga, långa, korta, breda, smala-här finns mycket att upptäcka.”

De 495 nya bilderna ur Zickermans studiesamling visar flätade fransar. Njut och inspireras av Lilli Zickermans enastående inventering av folklig textil.

Allt finns i mapparna 35, 36, 37, 38, 39 på digitaltmuseum.se/owners/S-HS eller använd direktlänkarna nedan.

35, 36, 37, 38, 39

 

Om Lilli Zickermans inventering av folklig textil

Under åren 1910-1932 genomförde Lilli Zickerman en inventering av folklig textil i Sverige. Syftet var att dokumentera olika textila tekniker men också att stärka värdet på de textila föremålen.

Hon började systematiskt fotografera, mäta upp och beskriva de föremål som hon inventerade på sina resor runt om i landet.

Till sin hjälp hade hon sin bror som handkolorerade fotografierna utifrån garnprover tagna från föremålen. Zickermans samling med originalbilder finns på Nordiska museet i Stockholm.

Hemslöjden digitaliserar 12 000 blad

På 1940-talet köpte Hemslöjden dupletter av de 12 000 första bladen av Lilli Zickerman och dessa deponerades som en studiesamling på Konstfack.

Samlingen består av 12 000 blad, varav drygt 11 500 blad nu är publicerade på Digitalt museum.

De återstående bladen håller vi nu på att märka upp efter teknik, material, mönster och ort och i slutet på februari 2019 kommer allt finnas på Digitalt museum.

 

Till Zickermans studiesamling (öppnas i nytt fönster)

Läs mer om Lilli Zickermans arbete