Zickermans studiesamling – Röllakan

Vi fortsätter att digitalisera Zickermans studiesamling! Nu har ytterligare 535 bilder med röllakan lagts till på Digitalt Museum.

”Åh, alla dessa färger och mönster. Så inspirerande, allt är möjligt liksom” säger Madelaine Jansson som arbetar med att digitalisera Zickermans studiesamling. Snart har hon publicerat 12 000 bilder på Digitalt Museum!

De 535 nya bilderna ur Zickermans studiesamling visar röllakan. Njut och inspireras av Lilli Zickermans enastående inventering av folklig textil.

Allt finns i mapparna 97, 98, 99, 105, 106 på digitaltmuseum.se/owners/S-HS eller använd direktlänkarna nedan.

97, 98, 99, 105, 106

Om Lilli Zickermans inventering av folklig textil

Under åren 1910-1932 genomförde Lilli Zickerman en inventering av folklig textil i Sverige. Syftet var att dokumentera olika textila tekniker men också att stärka värdet på de textila föremålen.

Hon började systematiskt fotografera, mäta upp och beskriva de föremål som hon inventerade på sina resor runt om i landet.

Till sin hjälp hade hon sin bror som handkolorerade fotografierna utifrån garnprover tagna från föremålen. Zickermans samling med originalbilder finns på Nordiska museet i Stockholm.

Hemslöjden digitaliserar 12 000 blad

På 1940-talet köpte Hemslöjden dupletter av de 12 000 första bladen av Lilli Zickerman och dessa deponerades som en studiesamling på Konstfack.

Samlingen består av 12 000 blad, varav drygt 11 000 blad nu är publicerade på Digitalt museum.

De återstående ca 1 000 bladen håller vi nu på att märka upp efter teknik, material, mönster och ort och i slutet på januari 2019 kommer allt finnas på Digitalt museum.

 

Till Zickermans studiesamling (öppnas i nytt fönster)

Läs mer om Lilli Zickermans arbete