Zickermans studiesamling – Figurer från svunna tider

Vi fortsätter att digitalisera Zickermans studiesamling! Nu har ytterligare 421 bilder lagts till på Digitalt Museum med "upphämta" och andra vävtekniker i fokus.

Vi fortsätter att digitalisera Zickermans studiesamling! Nu har ytterligare 421 bilder lagts till på Digitalt Museum med ”upphämta” och andra vävtekniker i fokus.

Upphämta och andra vävtekniker

De 421 nya bilderna ur Zickermans studiesamling bjuder på stjärnglans och figurer från svunna tider. Njut och inspireras av Lilli Zickermans enastående inventering av folklig textil.

Allt finns i mapparna 128, 129, 130, 131 på digitaltmuseum.se/owners/S-HS eller använd direktlänkarna nedan.

128, 129, 130, 131

Om Lilli Zickermans inventering av folklig textil

Under åren 1910-1932 genomförde Lilli Zickerman en inventering av folklig textil i Sverige. Syftet var att dokumentera olika textila tekniker men också att stärka värdet på de textila föremålen.

Hon började systematiskt fotografera, mäta upp och beskriva de föremål som hon inventerade på sina resor runt om i landet.

Till sin hjälp hade hon sin bror som handkolorerade fotografierna utifrån garnprover tagna från föremålen. Zickermans samling med originalbilder finns på Nordiska museet i Stockholm.

Hemslöjden digitaliserar 12 000 blad

På 1940-talet köpte Hemslöjden dupletter av de 12 000 första bladen av Lilli Zickerman och dessa deponerades som en studiesamling på Konstfack.

Samlingen består av 12 000 blad, varav drygt 11 000 blad nu är publicerade på Digitalt museum.

De återstående ca 1 000 bladen håller vi nu på att märka upp efter teknik, material, mönster och ort och i slutet på januari 2019 kommer allt finnas på Digitalt museum.

 

Till Zickermans studiesamling (öppnas i nytt fönster)

Läs mer om Lilli Zickermans arbete