Arbetet med Zickermans studiesamling kan fortsätta!

Nu fortsätter arbetet med Zickermans studiesamling!

Hemslöjden har fått medel från Kungliga Patriotiska Sällskapet på 150 000 kronor! Detta innebär att arbetet med att tillgängliggöra Zickermans studiesamling på Digitalt museum kan fortsätta under vintern och våren. Hittills har 7 000 av totalt 12 000 bilder publicerats.

Ytterligare 5 000 foton kan nu registreras och åskådliggöras ur den imponerande samlingen. Vi räknar med att uppdraget kan vara klart i mars 2019.  Du kan följa arbetet genom våra nyheter och inlägg på sociala media när vi släpper nya mappar.

 

Stort tack till Kungl. Patriotiska Sällskapet!