120 000 kronor i stipendier att söka!

Ansökan är öppen från 15 augusti till den 15 september!

Hemslöjden delar varje år ut pengar från olika stiftelser i form av stipendier. I år har vi fått ytterligare två fonder att fördela medel från, nämligen Greta Johanssons linfond och Kerstin Andersson Åhlins slöjdarstipendium. Totalt delar vi ut 230 000 kronor i stipendier 2018.

Vi välkomnar slöjdare, hantverkare, formgivare, designers och andra som ägnar sig åt handgjort skapande att söka stipendierna. Det finns 120 000 kronor att söka från fem olika fonder. Två stipendier går inte att söka – Barbro Wingstrands stipendium och Kerstin Andersson Åhlins slöjdarstipendium. En jury utser stipendiaterna, som tilldelas 100 000 kronor (Barbro Wingstrands stipendium) respektive 10 000 kronor (Kerstin Andersson Åhlins slöjdarstipendium).

Märtha Gahns stiftelse

Stipendiet delas ut till textilkonstnärer som har intresse för, och som ägnar sig åt, sakrala uppgifter inom textilkonsten. Utdelning kan även ske till fritt arbetande textilkonstnärer. Stipendiet ska användas för utbildning. Totalt delas 20 000 kronor ut.

Bo Hammarskjölds stiftelse

Stipendiet delas ut till någon, inom hemslöjden, verksam person företrädesvis yngre, för studier som kan vara till gagn för hemslöjden i Sverige. Totalt delas 60 000 kronor ut.

Ingeborg Strömbergs stiftelse

Medel ur Ingeborg Strömbergs stiftelse delas ut till en yngre slöjdare som vill ta vara på och utveckla slöjden och öka sin yrkesskicklighet. Stipendiet ska användas till utbildning i Sverige. Totalt delas 20 000 kronor ut.

Greta Johanssons linfond

Stipendiet delas ut till person, förening eller organisation som verkar inom linområdet. Stipendiet kan sökas av person, förening eller organisation och dessa kan också föreslå lämplig stipendiat. Stipendiets jury kan också utse en stipendiat. Totalt delas 20 000 kronor ut.

Barbro Wingstrands stipendium

Stipendiet delas ut till slöjdare, hantverkare och konsthantverkare som ägnat mycket tid och möda åt det immateriella kulturarvet och som sprider kunskap om gamla hantverkstekniker. Barbro Wingstrands stipendium går inte att söka, stipendiaten utses av en jury. 2017 tilldelades slöjdaren Jonatan Malm, 2016 gick stipendiet till skinngarvaren Lotta Rahme och 2015 tilldelades damastvävaren Hans Thomsson stipendiet. Stipendiet är på 100 000 kronor.

Kerstin Andersson Åhlins slöjdarstipendium

Stipendiet delas ut till en ung slöjdare som arbetar i en frugal anda, det vill säga utifrån ett resurssnålt och utvecklande samtidsperspektiv av slöjdens funktioner, material och tekniker. Stipendiet går inte att söka utan stipendiaten utses av en jury. Stipendiet är på 10 000 kronor.

ANSÖK

Märtha Gahns stiftelse, Bo Hammarskjölds stiftelse och Ingeborg Strömbergs stiftelse:

Ansökan är öppen från15 augusti till 15 september2018 och görs på ansökningsformulär på hemslojden.org.

Greta Johanssons linfond:

Ansökan ska innehålla kontaktuppgifter till den sökande, varför stipendiet söks, vad stipendiet ska användas till och eventuella referenser. Ansökan ska vara i form av en PDF (text och bilder) och ska skickas in senast 15 september till info@hemslojden.org

Stipendierna delas ut i november 2018.

Mer information

Agneta Carlson
Hemslöjdens riksförbund
Telefon: 08-54 54 94 52
E-post: info@hemslojden.org

Förutom riksförbundets stipendier finns även medel att söka hos de lokala hemslöjdsföreningarna. Kontakta dem för mer information.