Trasväv, dräll och munkabälte

trasväv, dräll och munkabälte

Nu fortsätter vi på temat väv och publicerar över 600 bilder med olika vävtekniker. Den här veckan har bilder på trasvävar, dräll och munkabälte lagts till i Zickermans studiesamling på Digitalt Museum.

Vävarna kommer från så gott som hela landet och de flesta är vävda på 1800-talet.

Dräll (mapp 4) vävs ofta i linne och ger ett karaktäristiskt rutmönster. Tekniken används gärna till dukar och förr gjordes vadderade täcken med inslag av ull i dräll. Till mapp 4 (dräll)

Munkabälte (mapp 74 och 75) är en vanlig teknik i konstvävnader. Ett återkommande mönster i munkabälte är den åttabladiga stjärnan. Tekniken är vanlig i löpare, bordsdukar och gardiner. Till mapp 74respektive mapp 75 (munkabälte)

I både trasväv och slarvtjäll (mapp 112) används trasor i väven. I slarvtjäll skapas mönster genom att man plockar in tygtrasor i väven vars ändar får ligga lösa ovanpå och utanför varpen. Slarva är ett annat ord för trasa. Tekniken används till mattor. Till mapp 112 (trasväv och slarvtjäll)

Om ett par veckor publicerar vi 400 bilder på vävtekniken rosengång – håll utkik! Och framöver blir det ytterligare några tusen bilder på vävar…

För att se de publicerade mapparna gå in på https://digitaltmuseum.se/owners/S-HS, sök på respektive mappnummer.

Om studiesamlingen

Under åren 1910-1932 genomförde Lilli Zickerman en inventering av folklig textil i Sverige. Syftet var att dokumentera olika textila tekniker men också att stärka värdet på de textila föremålen. Hon började systematiskt fotografera, mäta upp och beskriva de föremål som hon inventerade på sina resor runt om i landet. Till sin hjälp hade hon sin bror som handkolorerade fotografierna utifrån garnprover tagna från föremålen.

Zickermans studiesamling finns på Nordiska museet i Stockholm. På 1940-talet köpte Hemslöjden dupletter av de 12 000 första bladen av Lilli Zickerman och dessa deponerades som en studiesamling på Konstfack. Samlingen består av 12 000 blad, varav 1000 blad sedan tidigare är publicerade på Digitalt museum. De återstående 11 000 bladen håller vi nu på att märka upp efter teknik, material, mönster och ort.