Nordiskt slöjdmöte i Stockholm

Hemslöjden är värd för det nordiska mötet.

Nordisk karta med flaggor

I två dagar – 5-6 mars– pågår nu presidiemöte med Nordens hemslöjdsförbund. Den här gången är det Hemslöjden i Sverige som står för värdskapet. I Nordens hemslöjdsförbund ingår Norge, Danmark, Finland, Island, Estland, Färöarna och Sverige. Representanter för ländernas medlemsorganisationer träffas en gång varje år och utbyter erfarenheter och diskuterar gemensamma frågor.

Inom förbundet ordnas även läger och seminarier, i sommar kommer exempelvis ett slöjdläger för ungdomar att arrangeras i Norge. Presidieskapet går runt mellan medlemsländerna och Sverige tar nu över från Danmark till och med 2021 då Norge tar över stafettpinnen.

Medlemmar i Nordens hemslöjdsförbund

Alla deltagare på mötet:

Från Estland: Liina Veskimägi och Liis Burk

Från Danmark: Lotte Helle och Inge-Lise Andersen

Från Sverige: Agneta Carlson och Åse Berglund

Från Norge: Marit Jacobsen och Solveig T Grinder

Från Finland: Minna Hyytiäinen

Från Island: Margrét Valdimarsdóttir

Från Färöarna: Sonja Ziska och Gunnbjørg Danielsen

 

Medlemsorganisationerna är:

Norge: Norsk Husflid, husflid.no

Finland: Taito , taito.fi

Danmark: Fora, fora.dk

Island: heimilisidnadur.is

Färöarna: www.craft.fo

Estland: www.folkart.ee

 

Flagicons from http://www.freeflagicons.com/