Hemslöjdens mecenat Barbro Wingstrand får kunglig medalj

Jonatan Malm, Barbro Wingstrand och Robert Fux på scen
Bildtext: Barbro Wingstrand delar ut stipendium till Jonatan Malm under Handmade Issues 2017.

Den 20 mars tilldelades Barbro Wingstrand Kungl. Vitterhetsakademiens Gustaf Adolfs-medalj med Konungens medgivande.

Motiveringen lyder:

för att hon med stort engagemang har ägnat sitt liv åt att vidareföra slöjdens immateriella kulturarv genom konsulentarbete, forskning och utveckling, utställningar, böcker och på senare år donationer. Hennes insatser har på ett påtagligt vis bidragit till att hantverk och kulturarv kunnat bindas samman med konstnärlig kunskap och konstnärligt arbete.

Porträtt på Barbro Wingstrand

Barbro Wingstrand

Hemslöjden vill rikta varma gratulationer till Barbro Wingstrand för den ärofyllda medaljen. Barbro har på flera olika sätt och med stort engagemang arbetat både ideellt och professionellt med att utveckla slöjden och att sprida kunskapen om det handgjorda skapandet.

För Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund instiftade hon 2015 en fond från vilken det årligen delas ut 100 000 kr i stipendier under en femårsperiod. Stipendiet delas ut till ”slöjdare, hantverkare och konsthantverkare som ägnat mycket tid och möda åt det immateriella kulturarvet och som sprider kunskap om gamla hantverkstekniker”.

2017 fick slöjdaren Jonatan Malm stipendiet, 2016 gick stipendiet till skinngarvaren Lotta Rahme och 2015 tilldelades stipendiet damastvävaren Hans Thomsson.

Barbro donerade även pengar till en femårig gästprofessur i slöjd och kulturhantverk på Göteborgs universitet. En av nordens mest kända textilkonstnärer –  Annika Ekdahl – innehade professuren 2012-17. Annika Ekdahl har nyligen haft en utställning på Waldemarsudde där hon visat sina tekniskt avancerade bildvävar som utförs i en senmedeltida gobelängteknik.

Till Kungl. Vitterhetsakademiens priser och belöningar 2018 (öppnas i nytt fönster)

Läs mer om Hemslöjdens stipendier

Se pressmeddelande om 2017 års stipendiat Jonatan Malm