Slöjd och handgjort skapande kan bidra till att rädda världen!

Kerstin Andersson Åhlin tackar för sig när hon nu slutar sitt uppdrag som verksamhetschef på Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, Hemslöjden, och går i pension.

Kerstin Andersson Åhlin

Aldrig förr har slöjden och det handgjorda skapandet varit så viktigt som nu. Viktigt för miljön och för människors välbefinnande.

Våra händer längtar efter att användas, göra saker, inte bara trycka ner tangenter på ett tangentbord. Att slöjda innebär att använda hjärnan och händerna i nära samklang, där båda utvecklar varandra. När handen lärt sig något, glöms det aldrig bort! Slöjd är viktigare än någonsin, eftersom slöjd handlar om att ta tillvara, lösa problem, skapa, laga och återbruka i stället för att tröttna, slänga och köpa nytt.

Jag kan inte riktigt fatta att jag nu ska sluta mitt uppdrag på Hemslöjden, gå i pension helt enkelt. Det har varit ett långt, stimulerande, lärande och roligt liv inom Hemslöjden. Det är mer än 40 år sedan jag första gången började arbeta med hemslöjd och det var på Hemslöjden i Skaraborg. De senaste 25 åren har jag varit på Hemslöjdens riksförbund i Stockholm.

Hemslöjd har andra betydelser i språkbruket än vad organisationen tolkat det som och i dag finns en spännande förändring i samhället, där det handgjorda skapandet återigen får stor betydelse i relation till kvalitetsbegreppet, kulturarvet och kunskapen.

Utifrån den organiserade Hemslöjden som tog sin start under senare delen av 1800-talet har hemslöjd haft en viss betydelse, som givetvis har skruvats genom årtionden. Hemslöjden har gett sig själv uppdraget att alltid vara aktuell i tiden.

Vi talar idag om DIY-rörelsen (DoIt Yourself) och i viss mån också ”craftivism”, som internationella företeelser och nu inkluderar vi även frugal innovation i begreppet hemslöjd. Det handlar om individens förmåga att skapa och omskapa, ensam eller kollektivt, och då vill vi också addera DIT, Do It Together. Vi pratar om att Hemslöjd kan vara med att rädda världen inte minst utifrån FNs agenda och uppdrag 2030.

Det är dags att återigen lyfta fram den traderade kunskapen för att kunna belysa kulturarvet och kulturarvandet, nu på 2000-talet. Tradering som kommer ur ordet tradition. Tradering som betyder ”att lära ut saker generation till generation”. Tradering som att utifrån respekt lära sig, utveckla och sedan föra kunskapen vidare. Detta kan vi också benämna som den tysta, den ordlösa, den handlingsburna eller kroppskunniga muskelminneskunskapen. Begreppet har under de senaste åren diskuterats flitigt, vilket kanske har varit nödvändigt för att förstå hur kultur, uttryck och symboler används i relation till makt, identitet och hierarkier.

Kanske var det på det här sättet Hemslöjden i organiserad form växte fram på det sena 1800-talet, när Lilli Zickerman och andra borgardamer såg vad som höll på att hända i samhället. Då när industrialismen gjorde sitt intåg och det inte alltid var så lätt att försörja sig på ett mindre jordbruk. Lillis idé gick ut på att ta tillvara kulturarvet och utveckla det i tiden, ge möjlighet för människor på landsbygden att få en inkomst vid sidan av jordbruket. En idé som överlevt i snart 120 år och som hela tiden anpassats efter tidens behov, det som nu kanske skulle benämnas omvärldens efterfrågan och politiska styrningar. Och jämsides med detta växer också en organisation med mellanmänskliga relationer fram.

Jag är tacksam för att under så många år fått förtroendet att arbeta med slöjden, med alla människor som finns inom hemslöjden, hemslöjdens medlemmar, hemslöjdskonsulenterna och slöjdarna, men också med alla andra som har intresse och nyfikenhet för slöjden.

Det starka medlemsengagemanget som finns över hela landet innebär att slöjden kommer att fortsätta att utvecklas. Den breda kunskapen om slöjdens material och tekniker borgar för att fler kommer att lära sig värdet och kunskapen i att kunna göra för hand. Alla föreningsmänniskor som ser till att organisationen överlever generation efter generation. Hemslöjdskonsulenternas oumbärliga position att sprida slöjdkunskaperna och nyfikenheten för det handgjorda skapandet till nya målgrupper. Sätergläntan – Institutet för slöjd och hantverk – arrangerar utbildningar i slöjd. Tidningen Hemslöjd är oslagbar med att sprida kunskap om slöjden och slöjdandet, genom att som prenumererad tidning komma rakt ner i brevlådan. Hemslöjdens böcker visar i samarbete med skickliga slöjdare hur slöjden kommer till. Slöjdklubben för barn skapar nyfikenhet för att göra för hand och de många ungdomssatsningarna bidrar till att slöjden alltid är aktuell. Mycket görs med pyttesmå resurser men med ett innerligt engagemang.

Jag tackar nu för mig och hälsar nya verksamhetschefen på riksförbundet, Åse Berglund, välkommen till ett jobb där det finns hur mycket som helst att utveckla och som aldrig blir tråkigt.

Stockholm 2018-01-25

Hjärtliga hälsningar
Kerstin Andersson Åhlin