Nya krukmakargesäller

Krukmakargesällerna Michelle Reeve och Maria Englund poserar i verkstad.

Nio nya krukmakargesäller är nu godkända. Två av dem gjorde sina gesällprov i lördags under porslinsfestivalen i Lidköping.

Michelle Reeve från Jönköping och Maria Englund från Eskilstuna är de två första gesällerna i krukmakaryrket på många år och de första sen Hemslöjden tog över ansvaret för gesäll- och mästarbrev i krukmakaryrket.

Michelle har utbildat sig på Mullsjö folkhögskola och på Formakademin i Lidköping. Hon har sedan arbetat som lärling och anställd på Mölle krukmakeri.

Maria har fått sin utbildning i Eskilstuna och Örebro och på ett antal kurser i olika bränningstekniker. Hon har också arbetat som kursledare och har egen verkstad sedan 2005.

Ett gesäll- och mästarbrev är ett bevis på yrkesskicklighet som hantverkare i Sverige och Europa.