Handmade Issues: Marie Teike

Marie Teike jobbar som verksamhetsledare på Stadsmissionen Remake. Den 7 september håller hon en föreläsning om hur kreativitet kan kopplas samman med socialt arbete.

 

Hej Marie. Vem är du och vad jobbar du med?

Jag heter Marie Teike och är verksamhetsledare, designer och produktutvecklare på Stadsmissionens Remakeverksamhet i Sätra.

 

Vad är hemslöjd för dig?

För mig handlar hemslöjd om integritet och tempo, inte vad jag gör utan hur jag gör det. Alltid med fokus på och respekt för materialet, kunskapen och tiden. Och där själva processen är lika viktig som slutresultatet.

 

Hur kan det handgjorda skapandet påverka världen i en positiv riktning?

Handgjort skapande tar tid, vill vi ha en hållbar tillverkning måste vi acceptera att skapande tar tid och vi kan inte ha produktion som den ser ut idag.  Genom att skapa med våra egna händer tar vi också tillbaka makten över delar av vår tillvaro och det kan bidra till att vi blir tryggare och mår bättre.