Handmade Issues: Helena Hansson

Helena Hansson är doktorand i design på HDK vid Göteborgs universitet och en av föreläsarna på Handmade Issues. Där kommer Helena att prata om begreppet frugal innovation som kan ses som ett medel för förändring.

 

Vem är du och vad brinner du för när det kommer till handgjort skapande?

Jag heter Helena Hansson är doktorand i design på HDK i Göteborg, och just nu är jag i slutspurten av min avhandling som handlar om design och frugal innovation. Forskningen är baserad i Kenya och jag brinner för hur design i kombination med slöjd och hantverkande kan vara ett medel för förändring, en relationsbyggande aktivitet som triggar, samlar och länkar samman många för att på så sätt skapa hållbar förändring över tid.

 

Frugal säger du, vad är det?

Frugal betyder sparsam, enkel och ekonomisk, och frugal innovation ser jag som en förändringsprocess som sker över tid där många bidrar för att tillsammans göra mer med mindre, kort sagt: ”to do more with less for many – with many”. Frugal innovation ses ofta som ett sätt att skapa nya värden för dem som har små medel och begränsat med resurser. Jag ser det snarare som ett sätt att skapa nya värden tillsammans, där många kan bidra med sina olika perspektiv, liten som stor aktör. För att möta de större samhällsutmaningarna behöver många aktörer samverka. Frugal innovation menar jag handlar om att hitta tillvägagångssätt för att samla, ta tillvara på och kombinera gemensamma krafter.

 

Vad är hemslöjd för dig?

Hemslöjd för mig handlar om tillvaratagandets förmåga –  konsten att se möjligheter i det som finns omkring oss, att omsätta tanke i praktisk handling med hjälp av enkla medel. Inbäddad är omsorgen om människa, naturen, djuren och dess material. En sparsam och kreativ aktivitet som bryggar broar över gränser och kulturer.

 

Helenas forskningsprojekt finansieras av HDK och Mistra Urban Futures genom SIDA.