Hitta din mästare!

Konstsömnadsmästaren Katarina Evans försjunken i sitt arbete.

Hitta Hitta din mästare – Katarina Evans har mästarbrev i konstsömnadsyrket, en film av Sveriges Hantverksråd.

Inom handvävning, broderi, stickning, slöjaryrket-trä och nu också krukmakaryrket och träbildhuggaryrket är det Hemslöjden som bedömer och avgör vilka prov som ska tilldelas ett Gesäll- eller Mästarbrev. Förutom ett godkänt prov krävs en stor teoretisk och praktisk kunskap inom området.

Mästarbrev
För att erhålla ett Mästarbrev ska du ha minst 10 000 timmar inom yrket, vilket motsvarar cirka sex års dokumenterad utbildning och/eller arbete inom yrket. Du ska också ha genomgått Sveriges Hantverksråds Mästarutbildning. Mästarutbildningen sker kontinuerligt genom Sveriges Hantverksråd. Innan ansökan sker ska branschen ha validerat yrkeskunskaperna genom godkännande av gesällprov eller genom att en dokumentation av genomförda arbeten visas och bedöms. Ansökan med vidimerade handlingar skall ske på ansökningsblankett som finns på Sveriges Hantverksråds hemsida.

Gesällbrev
För att få avlägga ett Gesällprov måste du ha minst tre års yrkesutbildning med praktik. Gesällprovet som ska omfatta minst 160 timmar kan utföras i slutet av en utbildning eller som enskilt arbete. När Gesällprovet är inlämnat avgör en granskningsnämnd om det ska belönas med ett Gesällbrev. Genom att avlägga ett Gesällprov kan den som har en utbildning i ett hantverksyrke dokumentera sin kompetens. Ett godkänt Gesäll- eller Mästarprov belönas med ett Gesäll- eller Mästarbrev och bevisar utövarens yrkesskicklighet i yrket. Du kan avlägga gesällprov inom följande yrken, Handvävaryrket/konstvävaryrket, Broderiyrket/konstbroderiyrket, Stickningsyrket, handstickning/handstickningsmaskin, Slöjdaryrket – Trä, Träbildhuggaryrket och Krukmakaryrket.

Läs mer om Hemslöjdens arbete med mästare och gesäller
Läs mer om Sveriges Hantverksråd

Se fler filmer om handgjort skapande och skapare på vår Youtubekanal