Medaljer i Hemslöjdens tjänst

I samband med Hemslöjdens förbundsstämma delades flera förtjänstmärken och medaljer ut. I år tilldelades fem personer Hemslöjdens guld- och silvermedalj och förtjänstmärke för sina omfattande insatser för hemslöjd.

Hemslöjdens förtjänstmedalj i guld fick Kerstin Andersson Åhlin verksamhetschef på Hemslöjden och Anna Karin Reimerson, länshemslöjdskonsulent och verksam i Västmanlands läns hemslöjdsförbund. Hemslöjdens förtjänstmedalj i silver fick Anders Isgren länshemslöjdskonsulent och verksam i Kalmar läns hemslöjdsförening.

Hemslöjdens förtjänstmärke i guld fick två ledamöter i Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund Malou Örner, avgående ordförande och Jögge Sundqvist, avgående ledamot.

Om Hemslöjdens medaljer och förtjänsttecken

Inom Hemslöjdens finns möjlighet att premieras med Hemslöjdens brons-, silver- respektive guldmedalj. Det finns även möjlighet att erhålla Hemslöjdens förtjänstmärke i guld. Personer som får utmärkelsen har gjort en betydande insats för hemslöjden. De två senaste guldmedaljerna som delats ut, fram till i år, var till textilkonstnär Wanja Djanaieff år 2005 och till Ingrid Bergman fd intendent på Nordiska museet år 2009.