100.000 kr att söka!

Tips | Är du eller någon du känner en av våra nya stipendiater? Hemslöjden delar i år ut 100 000 kronor, från fyra stiftelser, till slöjdare, konsthantverkare, konstnärer och designers. Ansök innan den 1 april. Sprid ordet!

Stalltips: Just nu har vi få ansökningar till Carl Lamberths stiftelse. Beskrivning: Medel ur Carl Lamberths stiftelse delas ut till formgivare som anlitas av hemslöjdsföreningar anslutna till SHR, för studieresor företrädesvis utomlands. Totalt delas 15 000 kronor ut.