Projekt på gång!

Nämnden för hemslöjdsfrågor delar varje år ut projektbidrag. Nu har en ny laddning projekt fått bidrag och totalt fördelades 1,4 miljoner kronor på 11 ansökningar; fem utvecklingsprojekt och sex projekt.

Utvecklingsprojekt; För slöjden i fritiden, Ingen matt visit, Slöjdverksamhet i Järvaområdet, Slöjdinnovation i samverkan för en hållbar utveckling, Teamslöjd. Projekt; Hemslöjd Humaniora, Romskt hantverk igår, idag, imorgon, Ta i hand, år 2, Fred, frihet och hållbar utveckling, Next level craft on tour, Gatan är vårt galleri.

”Det var hård konkurrens om projektbidragen i år. Det skickades in 63 ansökningar till ett sammanlagt belopp om 7,4 miljoner kr. Så många ansökningar har vi aldrig fått tidigare. Sista ansökningsdag var 15 oktober 2016. Nästa ansökningsperiod blir efter sommaren med sista ansökningsdag i mitten av oktober.”

Läs mer om projekten här
Läs mer om de redovisade projekten här