Zickermans studiesamling

Zickermans studiesamling – en textil kulturskatt är nu tillgänglig för fler. För över hundra år sedan påbörjade Lilli Zickerman sin resa genom Sverige för att dokumentera textilier från svenska landsbygden. Mellan 1910-1932 fotograferade hon runt 24 000 bilder, många handkolorerades sedan. Hemslöjden kan nu presentera ”Zickermans studiesamling” där vi tillgängliggör hälften av fotografierna. En kulturskatt.

Zickermans samling

Zickermans samling är en stor kulturskatt bestående av 24 000 fotografier som visar gamla textilier från svenska landsbygden. Samlingen finns på Nordiska museet i Stockholm. På 1940-talet köpte Hemslöjden dupletter av de 12 000 första bladen av Lilli Zickerman och dessa deponerades som en studiesamling på Konstfack. Under 2016 har de 12 000 bladen skannats in i en databas och kommer under 2016 och 2017 bli tillgängliga på Digitalt museum. Tack vare medel från Estrid Ericsons fond och från Konstfack och projektledning från Hemslöjden har det blivit möjligt att digitalisera hela studiesamlingen.

Lilli Zickerman och inventeringsarbetet

Lilli Zickerman (1858-1949) föddes i Skövde och flyttade till Stockholm för att lära sig sy och väva på Handarbetets Vänners vävskola. Hon startade Föreningen för Svensk Hemslöjd 1899 och Prins Eugen blev dess första ordförande.
Under åren 1910-1932 genomförde Lilli en inventering av folklig textil i Sverige. Syftet var att dokumentera olika textila tekniker men också att stärka värdet på de textila föremålen. Hon började systematiskt fotografera, mäta upp och beskriva de föremål som hon inventerade på sina resor runt om i hela landet. Till sin hjälp hade hon sin bror som var den som handkolorerade fotografierna. Fram till i början på 1930-talet fortsatte inventeringsarbetet och då uppgick antalet bilder till nära 24 000. En avsikt med inventeringen var att materialet skulle bearbetas och ges ut i bokform. Lilli Zickerman hann ge ut en volym i serien, Sveriges folkliga textilkonst, Del 1 Rölakan som kom ut 1937. Hela materialet skänktes till Nordiska museet som under 1920-1930 talet bidragit med medel till inventeringen. Hos flera hemslöjdsföreningar runt om i landet finns bilder från Lilli Zickermans inventering då med bilder från deras geografiska område.

Om Zickermans studiesamling

Av de 12 000 första bilderna gjordes kopior, som inköptes av Hemslöjden och ”deponerades på Konstfackskolan för att kostnadsfritt stå till förfogande för eleverna på skolan men även för elever från andra skolor”. De 12 000 bilderna är sorterade i 133 boxar som är indelade efter olika tekniker. Samlingen innehåller omfattande kunskap om olika sorters mönster från hela Sverige och olika tekniker inom bland annat vävning och broderi.Zickermans studiesamling blir under 2016/2017 tillgänglig för alla under Hemslöjdens samlingar på Digitalt museum.