En ”Skrivarstuga i slöjd” på Wikipedia

En eftermiddag i novembermörkret samlades tio skrivsugna personer för att lära sig mer om hur det går till att skriva på Wikipedia, den fria encyklopedin. Det är nämligen så att det finns förvånansvärt få artiklar om slöjd bland Wikipedias 3 781 831 artiklar och det vill vi nu ändra på. Hemslöjden och Nämnden för hemslöjdsfrågor har gemensamt påbörjat ett arbete i att uppmuntra till att det blir fler artiklar och mer slöjd på Wikipedia framöver, därav föranledde detta vår pilot – Skrivarstuga i slöjd. Arbete pågår!