DIT -Vi inspirerar varandra

En väldigt rolig del av pilotprojektarbetet i Do It Together är att träffas i de kluster som bildats kring varje pilotprojekt. I klustret omkring Stockholms läns hemslöjdsförenings arbete med Slöjdombud och medlemsengagemang finns Hemslöjden Malmöhus, Hemslöjdsförbundet i Uppsala län, Jämtland-Härjedalens hemslöjdsförbund och Norrbottens läns hemslöjdsförening.
En lördag i oktober träffades några föreningar i Uppsala. Var och en fick dela med sig av glädjeämnen och bekymmer på hemmaplan och fick hjälpa varandra med inspiration, idéer och kloka råd. Under dagen var Norrbotten i fokus lite extra. Elise Tullnär Nilsson, ordförande, och Vivi Huhtasaari, kassör, berättade om hur de har byggt upp ett kontaktnät runt om i sitt vidsträckta län genom kontaktpersoner. Maud Ån är hemslöjdskonsulent i Norrbotten (för närvarande tjänstledig) kom till Uppsala för att berätta om Nordiskt sticksymposium, som hölls i Kiruna i somras. Nordiskt sticksymposium är ett årligt initiativ av den danska stickföreningen Gavstrik som sedan lokala arrangörer genomför. Året innan hölls det i Setesdal i Norge och nästa år bär det av till Färöarna. Maud satt med i den norrbottniska arbetsgruppen, som under två år planerade hela evenemanget med kurser, utflykter och alla andra aktiviteter, la ekonomisk kalkyl och sökte fondmedel från olika håll. Den sista gästen från Norrbotten var Lena Lundgren Sandström. Hon var noga med att påpeka att hon ”bara är en vanlig medlem”, men inte desto mindre steg hon i år fram som projektledare för hemslöjdsföreningens deltagande i den stora Noliamässan, som kommer till Piteå vartannat år. Mässan har någonstans mellan 100 000 och 150 000 besökare under de nio dagar i augusti den pågår.
Läs mer och se tre inspirerade exempel på föreningarnas verksamhet (film och ljud) på DIT-bloggen