Handmade Issues: Annkristin Hult, ullexpert

Annkristin Hult är länshemslöjdskonsulent på Upplandsmuseet. I rollen som konsulent drivs Annkristin av att förmedla nyttan i slöjden och att genom samarbeten med organisationer och företag göra slöjden mer aktuell. Slöjden behöver vara synlig och relevant – en kultur- och samhällsaktör att räkna med. Annkristins föreläsning under Handmade Issues kommer att handla om superfibern ull. Ett material som hon är expert på!

Vad är hemslöjd för dig?

För mig har slöjden alltid varit aktuell, i första rummet. Min vardag helt enkelt. Att göra själv skapar självkänsla och ger en beredskap för olika behov. Jag kan köpa, eller göra själv. Slöjden ökar möjligheterna till medvetna val. Det handlar om hållbarhet och omsorg om natur, miljö och om oss. Slöjd ger också tillfälle för möten över generationer och kulturer. I slöjden finns alla möjligheter.

Kan ull bidra till en hållbarare värld och i så fall på vilket sätt?

Ull är en superfiber som går att använda på många sätt i olika sammanhang. Den produceras utan tillsatser, fåren håller landskapet rent, och producerar hela tiden ny ull. Till skillnad från syntet går ull att kompostera och materialet gör att det inte behöver tvättas så ofta, många gånger räcker det med en vädring. Det här är några anledningar till att jag tycker om ullen ur ett hållbarhetsperspektiv.

Tips från Annkristin!

Jag skulle vilja tipsa om podden Nördic knitting och rapportenFrån lamm till tröja.