Handmade Issues: Erik Hannerz, expert på subkulturer

Erik Hannerz är doktor i Sociologi vid Lunds Universitet. Han forskar kring frågor som rör identitet, stil, autenticitet, samt kreativitet i relation till urbana miljöer. Han är en av Sveriges främsta experter på subkulturer och föreläser på Handmade Issues.

Vad är hemslöjd för dig?

Slöjd för mig är framförallt skapande och görande, det vill säga att aktivt arbeta med ett material utifrån ett kreativt sätt att tänka, att göra någonting mer av det. Där resultatet är underordnat processen. Det vill säga att det symboliska värdet ligger i förvandlandet av materialet snarare än den färdiga produkten.

Hur kan kreativa processer och att man gör saker med sina händer bidra till en känsla av sammanhang?

Allt görande äger rum i ett sammanhang, och bygger på relationer, antaganden och förväntningar kring våra och andras kunskaper och aktiviteter. Att se skapandet som en kollektiv process där alla bidrar med vad de har förmåga till skapar inte bara en känsla av sammanhang utan även möjligheten att kollektivt gå bortom individuella begränsningar.

Har du något tips att dela med dig av?

Inget på rak arm men i stort sätt varje dokumentär om subkulturellt skapande är värd att kolla in. Jag älskar även scenen där barnet böjer skeden i The Matrix (kolla klippet här) eftersom den, liksom subkulturellt görande, visar på att det vi ser som omöjligt har mer med oss själva att göra och hur vi närmar oss världen än själva handlingen i sig.