Filmer från Handmade Issues

För lite drygt en månad sedan arrangerades evenemanget Handmade Issues på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm där slöjden och det handgjorda skapandet fick stå i fokus under en eftermiddag.

Besökarna bjöds på föreläsningar, panelsamtal, slöjdtolkningar och slöjddemonstrationer. Biljetterna sålde slut och för dig som inte hade möjlighet att komma så finns föreläsningarna inspelade. Det är bara att klicka igång dem här nedanför men börja med den första filmen för att lära känna Jenny Frohagen, Knut Östgård, Birgitta Nordström och Barakat Ghebrehawariat lite närmare.

 

Slöjdens roll idag


Träffa Jenny Frohagen (slöjdlärare), Birgitta Nordström (vävande doktorand), Knut Östgård (slöjdare) och Barakat Ghebrehawariat (demokratiagent) som ur sina olika perspektiv pratar om vilken roll slöjden har idag och om varför den är viktig. Filmen är inspelad på Kulturhuset Stadsteatern.

 

Panelsamtal


Kan slöjden, med sitt hållbarhetstänk kring resurshushållning och återbruk, bidra till långsiktiga förändringar på globala problem? Kan handgjort skapande bidra till en positiv utveckling när det gäller mångfald, representation och demokrati? Det var några av frågorna som diskuterades under Handmade Issues panelsamtal. Panelen bestod av Helena Hansson, Saadia Hussain, Maria Diedrichs och Frida Arnqvist Engström.

 

Birgitta Nordström – Från handgjort till industriellt


Under Handmade Issues pratade Birgitta om hur hennes kunskaper kring material och tekniker har korsbefruktats med industrivävningens teknologi och möjligheter för att nå ett gemensamt mål.

 

Jenny Frohagen – Är skolslöjden bara flum?


Jenny Frohagen är förstelärare i slöjd och forskarstuderande med inriktning mot hantverkskunnande i skolslöjden. Under Handmade Issues pratade Jenny om varför slöjd är ett viktigt ämne för alla elever, oavsett intresseområde och vilka studie- eller yrkesinriktning som följer efter grundskolan.

 

Knut Östgård och Hanna Hållams – Konsten att läsa ett träd


Knut Östgård, slöjdare och f.d hemslöjdskonsulent, berättade om hur man läser ett träd, vilka olika delar av trädet som lämpar sig bäst till olika slöjdföremål och om varför björken är det bästa materialet till föremål som ska användas till matlagning. Föreläsningen slöjdtolkades av Hanna Hållams.

 

Ulf Jansson och Niclas Flink – Att ge sig hän och låta någonting ta tid


Skärsvarvaren Ulf Jansson var en av alla som medverkade på Handmade Issues. Med sig på scenen hade han sin svarv och hemslöjdskonsulenten Niclas Flink. Ulf och Niclas pratade om utmaningar, om att våga och om att vilja. Hur man ger sig hän och låter någonting ta tid.

 

Filmerna är inspelade av Hemslöjden med stöd från Kungliga Patriotiska Sällskapet. Filmerna spelades in i samband med evenemanget Handmade Issues på Kulturhuset Stadsteatern. Filmen ”Slöjdens roll idag” är producerad av Flip-Flop Interactive.