Misslyckat? Nytt nummer av Hemslöjd

I tidningen Hemslöjds nya nummer går redaktionen en match mot perfektionismen – och ställer sig frågan om all slöjd måste vara vacker och hållbar.

Träffa Aurelia Marin som täljer slevar för att överleva och som ett alternativ till att tigga, läs om Kristina Schultz som blev underkänd för sitt examensarbete på Konstfack och lär dig att göra en krympburk tillsammans med slöjdläraren Frej Lonnfors.

Läs mer om senaste numret, som har temat Misslyckat?, på tidningens hemsida.

Hos prenumeranterna v40 och på Pressbyrån v41.